DIRIGENT


IGNACE THEVELEIN (1953) werd na zijn studies aan het Lemmensinstituut te Leuvenen het Grootseminarie te Brugge tot priester gewijd.Van 1978 tot 1985 studeerde hij aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, waar hij eerste prijzen behaalde in notenleer, harmonie, muziekgeschiedenis en koordirectie.

Hij nam deel aan verschillende vervolmakingscursussen, o.a. bij Laszlo Heltay, bij prof. Peter Erdei in het ‘Zoltan Kodaly Pedagogical Institute of Music’ te Kecs-kemt (Hongarije) en bij Frauke Haasemann in de ‘Lehrgang fr Chorleitung und Chorische Stimmbildung’ te Sankt-Moritz. Hij nam eveneens deel aan het ‘Welt-Symposium fr Chormusik’ te Wenen.

 DSC0026

Van 1986 tot september 1995 dirigeerde hij het Beauvarletkoor, waarmee hij verschillende prijzen behaalde, tal van binnen- en buitenlandse optredens verzorgde en cd-opnames maakte.

Hij is artistiek leider van de Internationale Bachdagen, een organisatie die jaarlijks cursussen en workshops inricht voor koorzangers en -dirigenten. Hij is muzikaal adviseur en bestuurslid bij ‘Koor en Stem’, nationaal en in de afdeling West-Vlaanderen.

Ignace Thevelein is lesgever kerkmuziek aan het Grootseminarie te Brugge. Hij is diocesaan verantwoordelijke voor de kerkmuziek van het Bisdom Brugge en kapelmeester van de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Hij stichtte er het Brugs Kathedraalkoor, dat op kerkelijke hoogdagen de liturgie opluistert in de Sint-Salvatorskathedraal bij Pontificale Diensten en bij het Officium.
foto Kate Neels

Hij publiceerde het boek "Officium" en samen met Piet Thomas het "Geestelijk Liedboek van de Lage Landen" bij uitgeverij Lannoo. Bij uitgeverij Averbode publiceerde hij samen met Jos Bielen "Wieg hen in jouw eeuwigheid", "Maria is jouw naam" en "Samul-liedjes" en werkte hij mee aan de samenstelling van de nieuwe "Zingt Jubilate".

contact: dirigent@collegiumdedunis.be

AACollegium de Dunis
adres: ’t Koorhuis, Boeveriestraat 41, 8000 Brugge www.koorhuis.be contact: info@collegiumdedunis.be